Lokalizacja Powiatów

mapka

rodo

Kod QR - aplikacja

kod qr

Ważne Informacje

Ziemia Odrowążów

KWARTALNIK

SPOŁECZNO KULTURALNY

wydawca/redakcja

Starostwo Powiatowe

w Końskich

na mocy porozumienia zawartego pomiędzy powiatami:

koneckim, opoczyńskim,

przysuskim i szydłowieckim.

 

logozpp

Prawa drukarskie...

Redakcja przyjmuje materiały tylko w wersji elektronicznej.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, nadawania tytułów i śródtytułów.

zdjęcie PODPISANIE POROZUMIENIA ...
22 maja br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się spotkanie w ramach którego podpisano kolejną już deklaracje o współpracy w ramach przedsięwzięcia  „Ziemi Odrowążów”. Tym razem zadanie publiczne z obszaru promocji w kwestii w/w obszaru działania podpisały 4 powiaty – konecki, opoczyński, szydłowiecki i przysuski. W ramach piątkowego porozumienia powierzono również powiatowi koneckiemu wydawanie Kwartalnika „Ziemi Odrowążów”. Inauguracyjne wydanie Kwartalnika datuje się na 3 marca 2009 roku, natomiast piątkowe porozumienie będzie obowiązywać do końca 2018 roku.
Samorząd powiatu koneckiego reprezentowali: Bogdan Soboń – starosta, Andrzej Marek Lenart – wicestarosta, powiat opoczyński reprezentował: Józef Róg – starosta, powiat szydłowiecki reprezentowali: Włodzimierz Górlicki - starosta, Roman Woźniak – wicestarosta, powiat przysuski reprezentowali: Marian Niemirski – starosta i Tomasz Matlakiewicz – wicestarosta.Tak jak w latach ubiegłych koordynatorem porozumienia został powiat konecki. W obszarze jego obowiązków będzie prowadzenie i wydawanie Kwartalnika społeczno kulturalnego „Ziemi Odrowążów”, oraz prowadzenie i bieżące aktualizowanie wiadomości internetowych poświęconych periodykowi. Przypominamy, że w Kwartalniku poruszane są zarówno aktualne wydarzenia odbywające się na terenie sygnatariuszy porozumienia, jak również tematy z obszarów historii, tradycji, czy kultury. Włodarze czterech powiatów, zachęcają wszystkie zainteresowane osoby do współpracy, w ramach której istnieje możliwość publikacji artykułów, które mieszczą się w ramach przyjętych obszarów działalności Kwartalnika.