zdjęcie ZEBRANIE STOWARZYSZENIA ...W dniu 10 sierpnia 2016r. w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Opocznie odbyło się Pierwsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Ziemia Odrowążów” w celu wyboru władz Stowarzyszenia zwołane przez Komitet Założycielski w skład którego wchodzą:

Józef Róg - Starosta Opoczyńki

Bogdan Soboń - Starosta Konecki

Marian Niemirski - Starosta Przysuski

Włodzimierz Górlicki - Starosta Szydłowiecki

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otworzył, w imieniu Komitetu Założycielskiego, Starosta Opoczyński Pan Józef Róg członek Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia „Ziemia Odrowążów” który powitał obecnych na Sali 15 przedstawicieli Członków Stowarzyszenia oraz poinformował zebranych, że na podstawie uchwał rad powiatów na przedstawicieli członków rzeczywistych Stowarzyszenia, w poszczególnych powiatach wybrani zostali:

1. Powiat Opoczyński:

a) Baranowski Marcin

b) Chomicz Maria Barbara

c) Wielgus Grażyna

d) Słoniewska Anna

e) Wiesław Turek

3. Powiat Szydłowiecki:

a) Górlicki Włodzimierz

b) Gołosz Anita

c) Woźniak Roman

d) Bernatek Krzysztof

e) Pietras – Wolska Sylwia

2. Powiat Konecki:

a) Lenart Andrzej Marek

b) Duda Dorota

c) Panek Barbara

d) Turalska Wioletta

e) Sadorski Zbigniew

4. Powiat Przysuski:

a) Jan Gawryś

b) Elżbieta Nielipińska

c) Ewa Białecka

d) Marta Zbrowska

e) Zbigniew Kwiatkowski

 

Na Przewodniczącego Obrad została wybrana Pani Grażyna Wielgus.

Na Protokolanta został wybrany Pana Marcin Baranowski.

Na Pierwszym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Ziemia Odrowążów” podjęte zostały następujące uchwały:

1). w sprawie szczegółowego trybu wyboru Zarządu Stowarzyszenia „Ziemia Odrowążów”;

2). w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia „Ziemia Odrowążów”;

3). w sprawie szczegółowego trybu wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Ziemia Odrowążów”;

4). w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Ziemia Odrowążów”.

Po zakończeniu Pierwszego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Ziemia Odrowążów” odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia w celu wyboru Przewodniczącego, trzech Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza i Skarbnika.

Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia „Ziemia Odrowążów” wybrano Panią Marię Barbarę Chomicz.

Wiceprzewodniczącymi Zarządu zostali wybrani Pani Anita Gołosz, Pani Dorota Duda i Pan Jan Gawryś.

Na Sekretarza wybrana została Pani Grażyna Wielgus, a na Skarbnika Pani Anna Słoniewska.

Po zakończeniu Pierwszego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Ziemia Odrowążów” odbyło się również pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej w celu wyboru Przewodniczącego Komisji, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Komisji.

Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Ziemia Odrowążów” został wybrany Pan Zbigniew Sadorski. Wiceprzewodniczącym Komisji został Pan Krzysztof Bernatek. Sekretarzem Komisji została Pani Elżbieta Nielipińska.

 

DSCF1824.jpg DSCF1825.jpg DSCF1829.jpg

DSCF1832.jpg

Opracowanie/zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Opocznie

 

Ostatnie uaktualnienie : 16-08-2016 13:18