zdjęcie 5 SEJMIK ZIEMI ...Po raz piąty obradował już Sejmik Ziemi Odrowążów. 26 listopada br. w Centrum Konferencyjno – Bankietowym „MARKIZ” w Końskich odbył się V jubileuszowy Sejmik Ziemi Odrowążów. Obecnie Porozumienie tworzą 4 powiaty, wśród których znajdują się: Powiat Konecki, Powiat Opoczyński, Powiat Przysuski, oraz Powiat Szydłowiecki. Poszczególne powiaty reprezentowali przedstawiciele najwyższych władz samorządowych, w osobach: Marian Król – Przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego, Bogdan Soboń – Starosta Konecki, Maria Barbara Chomicz – Przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego, Józef Róg – Starosta Opoczyński. Anita Gołosz – Przewodnicząca Rady Powiatu Szydłowieckiego, Włodzimierz Górlicki – Starosta Szydłowiecki, Paweł Krzysztof Wochniak – Przewodniczący Rady Powiatu Przysuskiego, oraz Marian Niemirski – Starosta Przysuski.

Wśród licznych gości, którzy zaszczycili swą obecnością obrady Sejmiku nie zabrakło również posłów RP w osobach: Marii Zuby i Roberta Telusa, a także przedstawicieli władz województwa świętokrzyskiego, w osobach: Adama Jarubasa – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, oraz Agaty Binkowskiej – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

„To historia rodu Odrowążów łączy dziś powiaty, które tworzą Porozumienie zawarte w 2008 roku, pod nazwą Ziemia Odrowążów. Jeszcze przed 1975 rokiem powiaty te tworzyły jedno województwo kieleckie, a dziś pomimo że należymy do trzech województw potrafimy się spotykać. Łączy nas nie tylko historia, ale także wspólna kultura i zwyczaje. Razem możemy więcej, mam nadzieję, że nasze oczekiwania w ramach tego przedsięwzięcia zostaną spełnione, a współpraca oparta na wzajemnych doświadczeniach ułatwi realizację zamierzonych celów” - podkreślał otwierając Sejmik – Marian Król – Przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego.

"Jestem zbudowany Państwa obecnością. Chciałbym przypomnieć, że Ziemia Odrowążów odnosi się do rodu, którego własności rozciągały się od Przedborza, aż do Szydłowca, a dziś jesteście właśnie w samym jej sercu, dlatego też czujcie się jak u siebie w domu" - mówił Bogdan Soboń - Starosta Konecki.

"Przygotowane projekty uchwał świadczą, że chcecie Państwo zabiegać o rozwój tej Ziemi, mając na uwadze oczywiście dobro wcześniejszych pokoleń. Głos Ziemi Odrowążów jest ważny i słyszalny. Mam nadzieję, że wasze działania przyniosą zmierzone cele" - mówiła Maria Zuba - poseł na Sejm RP.

"Łączy nas nie tylko historia i kultura, do której należymy wspólnie, ale łączą nas także interesy, interesy naszych mieszkańców" - przypominał Robert Telus - poseł na Sejm RP.

"Możemy być dla siebie oknem na świat. Patrząc na dotychczasową współpracę Państwa, myślę że można i warto ją kontynuować. Cieszę się, że podnosicie Państwo problem komunikacji. Chcę zapewnić, że samorząd województwa będzie łączył siły z waszymi powiatami, ażeby takie połączenie mogło być zrealizowane. Mimo, że tej skali inwestycje daleko wykraczają poza możliwości województwa, to jest to niezwykle ważny element dla naszego regionu i z pewnością będziemy go wspierać" - podkreślał Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

"Nasza współpraca spowodowała, że zbliżyliśmy się do człowieka, do jego oczekiwań. Naszą troską o dobro wspólne jest suma etatów warunków życia społecznego i gospodarczego, gdzie każdy z mieszkańców naszych powiatów może pełniej i szybciej rozwijać własne doskonałości. W ramach swoich kompetencji powinniśmy dostarczać maksymalnie dużo informacji w kwestii pomocy przedsiębiorcom w ramach naszego Porozumienia" - mówił Marian Niemirski - Starosta Przysuski.

"Mam nadzieję, że w naszej współpracy znajdą się projekty, które szczególnie w kontekście środków unijnych, będą mogły przyczynić się do realizacji wielu wyzwań, które przed nami. Chciałbym również, abyśmy mogli wzajemnie wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami. Formuła, którą realizujemy jest wyjątkowa i zazdrości nam jej wiele samorządów, wpisujemy się w ten projekt, bo uważamy go za coś wyjątkowego" - mówił Starosta Szydłowiecki - Włodzimierz Górlicki.

"Chciałbym abyśmy mogli stworzyć Stowarzyszenie, które będzie inicjatorem, a zarazem wykonawcą pewnych ustaleń. To ciało jest potrzebne i z pewnością ułatwi nam wzajemną współpracę" - postulował Józef Róg - Starosta Opoczyński.

"Kluczowym projektem będzie zaangażowanie się w działania prowadzące do modernizacji odcinka linii kolejowej 25. Myślę, że obejmie on dużo dziedzin, które dzięki tej modernizacji mogą się rozwinąć, bądź nawet pojawić jako nowe. To z całą pewnością jeden z najtrudniejszych projektów, ale będzie on przecież służył nie tylko naszym powiatom" - mówiła Przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego - Maria Barbara Chomicz.

"Ziemia Odrowążów, to inicjatywa powiatów. W sensie administracyjnym uzasadniona bliskimi historycznymi związkami tworzącymi pewną większą całość. Powiaty nie są samotnymi wyspami, a tworzący je gminy odgrywają istotną rolę, szczególnie we współpracy ponadregionalnej. Cieszę się z obecności władz gminnych, co oznacza, że powiaty nie są pozostawione same sobie. Życzę myślenia do przodu, a więc wyprzedzania zagrożeń i wykorzystywania szans" - zaznaczał Krzysztof Obratański - Burmistrz MiG w Końskich.

Podczas Sejmiku odbyła się również prezentacja multimedialna odnosząca się do perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020. Prezentację przedstawił Grzegorz Orawiec - dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, któremu towarzyszyła Kama Kępczyńska - Kaleta.

Porządek obrad V Sejmiku Ziemi Odrowążów przewidywał podjęcie uchwał odnoszących się do następujących zagadnień: zaangażowania się powiatów w działania prowadzące do modernizacji odcinka linii kolejowej 25, Skarżysko Kamienna - Tomaszów Mazowiecki, wraz z jej elektryfikacją, przystąpienia członków Porozumienia do projektu wydawnictwa - Atlas Ziemi Odrowążów, przystąpienia do wspólnych projektów związanych z promocją turystyki i dziedzictwa kulturowego, a także przystąpienia do wspólnych projektów wspierających przedsiębiorców działających na terenie Porozumienia. Po odczytaniu i szczegółowym uzasadnieniu ww. projektów uchwał, odbyło się ich głosowanie i uroczyste podpisanie przez przewodniczących Rad i Starostów, a następnie ich symboliczne przekazanie.

Okolicznościową prezentację multimedialną przedstawił również Bogdan Soboń - Starosta Konecki. Włodarz powiatu koneckiego w swym wystąpieniu zatytułowanym - "Od idei do porozumienia" odniósł się zarówno do historii rodu Odrowążów sprzed 800 lat, jak i współczesnej idei współpracy powiatów.

"Wspólnie warto działać, a granice województw nie są żadną przeszkodą. Więzy krwi, pochodzenie ludności, zakładanie poszczególnych miejscowości, folklor, kultura utożsamiają nas do wspólnego działania. Cieszy nas również obecność włodarzy gmin, co jest dla nas bardzo wymowne" - mówił Bogdan Soboń - Starosta Konecki, który jednocześnie podkreślił dobre stosunki sąsiedzkie i wzajemny szacunek, dzięki czemu współpraca może przebiegać w atmosferze zrozumienia i konstruktywnego dialogu.

 

obraz 011.jpg obraz 016.jpg obraz 022.jpg

obraz 038.jpg obraz 040.jpg obraz 043.jpg

obraz 044.jpg obraz 052.jpg obraz 058.jpg

obraz 064.jpg obraz 072.jpg obraz 083.jpg

obraz 084.jpg obraz 086.jpg obraz 094.jpg

obraz 103.jpg obraz 107.jpg obraz 108.jpg

obraz 110.jpg obraz 112.jpg obraz 113.jpg

obraz 114.jpg obraz 115.jpg obraz 116.jpg

obraz 123.jpg obraz 134.jpg obraz 136.jpg

obraz 152.jpg obraz 166.jpg obraz 170.jpg

obraz 181.jpg obraz 184.jpg obraz 189.jpg

obraz 200.jpg obraz 208.jpg obraz 215.jpg

obraz 221.jpg obraz 231.jpg obraz 232.jpg

obraz 240.jpg obraz 254.jpg obraz 259.jpg

obraz 279.jpg obraz 298.jpg obraz 300.jpg

obraz 310.jpg obraz 316.jpg obraz 328.jpg

obraz 329.jpg obraz 339.jpg obraz 346.jpg

obraz 353.jpg obraz 363.jpg obraz 365.jpg

obraz 374.jpg obraz 386.jpg obraz 387.jpg

obraz 391.jpg obraz 394.jpg obraz 404.jpg

obraz 406.jpg