Lokalizacja Powiatów

mapka

rodo

Kod QR - aplikacja

kod qr

Ważne Informacje

Ziemia Odrowążów

KWARTALNIK

SPOŁECZNO KULTURALNY

wydawca/redakcja

Starostwo Powiatowe

w Końskich

na mocy porozumienia zawartego pomiędzy powiatami:

koneckim, opoczyńskim,

przysuskim i szydłowieckim.

 

logozpp

Prawa drukarskie...

Redakcja przyjmuje materiały tylko w wersji elektronicznej.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, nadawania tytułów i śródtytułów.

zdjęcie 3 SEJMIK ZIEMI ODROWĄŻÓW ...Organizatorem i gospodarzem III Sejmiku Ziemi Odrowążów, który odbył się 20 maja 2011 roku, był Powiat Przysuski. Miejscem tegorocznego spotkania był Zespół Szkół Ekonomicznych w Lipinach. Wśród zaproszonych gości obecni byli starostowie, wicestarostowie, przewodniczący rad powiatów oraz posłowie z terenu , który reprezentuje obszar „Ziemi Odrowążów”. To porozumienie czterech powiatów – opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i szydłowieckiego realizowane jest już cztery lata.  Projekt i koncepcja tego porozumienia powstały w Starostwie Powiatowym w Opocznie.  Na trzecim sejmiku obecny był Przewodniczący Rady Powiatu ze Skarżyska – Kamiennej. Powiat ten deklaruje chęć przystąpienia do tego porozumienia. 

Nawiązując do więzi łączących te ziemie przez stulecia, samorządy tych powiatów chcą czerpiąc z zasobów - intelektualnych, kulturowych i materialnych oraz doświadczeń ostatnich lat, spowodować ponowną integrację wokół poszukiwania najlepszych propozycji rozwoju gospodarczego i społecznego, oraz wspólnie realizować projekty promujące nasze powiaty i naszą kulturę, turystykę, sport, folklor,  a także przygotowywać wspólne projekty skierowane na pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania tychże przedsięwzięć.  Na tym sejmiku powierzono Powiatowi Koneckiemu redagowanie i wydawanie przez najbliższe cztery lata kwartalnika „Ziemia Odrowążów” -  periodyku ukazującego się już od dwóch lat. Prezentowane są w nim zagadnienia społeczno – kulturalne , a także na łamach kwartalnika zadebiutowali lokalni poeci i prozaicy. W trakcie spotkania mogliśmy wysłuchać występu Młodzieżowej Orkiestry z Przysuchy oraz zobaczyć pokazy taneczne dzieci występujących w zespołach folklorystycznych reprezentujących powiat opoczyński. Jesteśmy przekonani, że ta nie mająca precedensu inicjatywa przyniesie wymierne efekty szczególnie w obszarze kultury i promocji naszych powiatów.