Lokalizacja Powiatów

mapka

rodo

Kod QR - aplikacja

kod qr

Ważne Informacje

Ziemia Odrowążów

KWARTALNIK

SPOŁECZNO KULTURALNY

wydawca/redakcja

Starostwo Powiatowe

w Końskich

na mocy porozumienia zawartego pomiędzy powiatami:

koneckim, opoczyńskim,

przysuskim i szydłowieckim.

 

logozpp

Prawa drukarskie...

Redakcja przyjmuje materiały tylko w wersji elektronicznej.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, nadawania tytułów i śródtytułów.

zdjęcie ZIEMIA ODROWĄŻÓW ŁĄCZY ...W dniu 16 maja br. w Starostwie Powiatowym w Opocznie odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia "Ziemia Odrowążów", w skład którego wchodzą powiaty: konecki, opoczyński, przysuski i szydłowiecki. W spotkaniu uczestniczyli: Dorota Duda, członek Zarządu Powiatu Koneckiego, Grażyna Wielgus, sekretarz Powiatu Opoczyńskiego, Anna Słoniewska, skarbnik, Maria Barbara Chomicz, przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego, Alicja Gołosz, przewodnicząca Rady Powiatu Szydłowieckiego, Jan Gawryś, członek Zarządu Powiatu Przysuskiego.

 

Omówione zostały projekty dokumentów proponowanych na zbliżające się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Dotyczyły one m.in. projektu regulaminu nadawania tytułu "Zasłużony dla Ziemi Odrowążów". Ustalono też termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Przedstawiony został pomysł łączącej cztery powiaty ścieżki edukacyjnej będącej jednocześnie szlakiem turystycznym/rekreacyjnym. Jego przebieg wyznaczać będą miejsca walk majora Hubala.

- To cenna inicjatywa, do której zaprosimy przedstawicieli różnych środowisk, w tym lokalne oddziały PTTK-ów czy stowarzyszenia mające w swym statucie promocję działań i pamięci majora Hubala - mówi Dorota Duda, członek Zarządu Powiatu Koneckiego.

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich