Lokalizacja Powiatów

mapka

rodo

Kod QR - aplikacja

kod qr

Ważne Informacje

Ziemia Odrowążów

KWARTALNIK

SPOŁECZNO KULTURALNY

wydawca/redakcja

Starostwo Powiatowe

w Końskich

na mocy porozumienia zawartego pomiędzy powiatami:

koneckim, opoczyńskim,

przysuskim i szydłowieckim.

 

logozpp

Prawa drukarskie...

Redakcja przyjmuje materiały tylko w wersji elektronicznej.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, nadawania tytułów i śródtytułów.

Samorządowcy z powiatów: koneckiego, opoczyńskiego, zdjęcie SIÓDMY SEJMIK ZIEMI ODROWĄŻÓWprzysuskiego i szydłowieckiego obradowali w ośrodku "Emaus" w miejscowości Turno koło Białobrzegów. To już siódmy Sejmik „Ziemi Odrowążów”. Tym razem tematem przewodnim była wspólna polityka senioralna oraz zainicjowany przez powiat konecki Przegląd Piosenki „Kuźnice Talentów”.

Konecką delegację stanowili: Bogdan Soboń, starosta, Marian Król, przewodniczący Rady Powiatu, członkowie zarządu: Dorota Duda oraz Czesław Kurcbart, ale też dyrektorzy jednostek podległych, radni powiatowi, wójtowie i burmistrzowie, przewodniczący rad gminnych, laureaci nagród i wyróżnień przyznawanych podczas tegorocznej edycji Kuźnic Koneckich. Marszałka województwa świętokrzyskiego reprezentowała Małgorzata Kowalińska, zastępca dyrektora departamentu

W obradach, obok reprezentacji pozostałych powiatów, uczestniczył również marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Gości witali gospodarze tegorocznego Sejmiku - powiat przysuski, ale też gospodarz obiektu – ks. dyrektor Radosław Walerowicz.

W trakcie Sejmiku podpisane zostały dwie intencyjne uchwały wszystkich czterech powiatów. Dotyczą one wspólnych działań w obszarze polityki senioralnej oraz promocji młodych talentów. Partnerzy projektu „Ziemia Odrowążów” zawiązując porozumienie kierowali się ideą integracji, promocji walorów turystycznych oraz szeroko rozumianej współpracy. Proponowany projekt niesie za sobą wypełnienie tychże założeń w obszarze kultury, promocję młodych talentów z powiatów tworzących porozumienie, ale też promocję walorów turystycznych poprzez organizację plenerów oraz wydarzeń towarzyszących.

Ważnym akcentem było przypomnienie postaci abp. Zygmunta Zimowskiego, inicjatora budowy ośrodka, w którym odbywał się Sejmik, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

- W przyszłym roku spotykamy się w Studziannie z okazji 50. rocznicy koronacji obrazu Świętej Rodziny. Abp Zimowski oddał w opiekę MB Świętorodzinnej Ziemię Odrowążów. W tym roku chcieliśmy symbolicznie do tego nawiązać poprzez obecność w ośrodku „Emaus”, który zaplanował i wybudował abp Zygmunt Zimowski – mówił Marian Niemirski, starosta przysuski.

Po części oficjalnej uczestnicy Sejmiku wzięli udział we Mszy św., której przewodniczył bp Henryk Tomasik.

- Siódma edycja Sejmiku to kolejny dowód trwałej współpracy między czterema powiatami zlokalizowanymi na terenie trzech województw, jakże innych kulturowo, historycznie, a zarazem bliskich sobie. Bo sztuką jest szukać tego, co łączy, nie zaś tego, co różni – mówi starosta konecki Bogdan Soboń.

- Naszym porozumieniem, naszym wspólnym przedsięwzięciem łączymy 250 tysięcy mieszkańców, cztery powiaty, 29 gmin i sześć miast. To, jak wielu nas przyjechało na obrady pokazuje naszą siłę wokół wyznawanych wartości i wzorów. Łączy nas historia rodu Odrowążów, zapisana wielką chwałą. Naszym celem jest promowanie wartości tradycyjnych i patriotycznych w oparciu o historię rodu Odrowążów. Jesteśmy wyjątkowymi w tym względzie spadkobiercami. Kultywując nasze porozumienie pielęgnujemy wartości jakże niszowe w dzisiejszym świecie, a zarazem niebywale pożądane społecznie i deficytowe – dodaje starosta konecki BogdanSoboń.

- Zakorzenieni w rzeczywistości, pogłębiamy więzi społeczne i kulturowe, czego wyraz daliśmy m.in. w trakcie tegorocznej edycji Kuźnic Koneckich, kiedy to odbył się pierwszy Festiwal „Kuźnice talentów”. Uczestniczyli w nim młodzi ludzie z reprezentowanych przez nas powiatów. To była prawdziwa promocja naszych młodych talentów. Warto dodać, że laureatami zostali przedstawiciele każdego z powiatów – podkreśla starosta konecki.

Podczas Sejmiku swoje stoisko promocyjne miał powiat konecki, na którym znalazły się między innymi ofiarowane przez piekarnię Grzegorza Stępnia „Podkówki Koneckie”, lokalny specjał, który zachwycał swym smakiem uczestników obrad. Sejmik Ziemi Odrowążów to porozumienie zawarte w 2008 roku.

 

GALERIA -  SIÓDMY SEJMIK ZIEMI ODROWĄŻÓW

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich