Lokalizacja Powiatów

mapka

rodo

Kod QR - aplikacja

kod qr

Ważne Informacje

Ziemia Odrowążów

KWARTALNIK

SPOŁECZNO KULTURALNY

wydawca/redakcja

Starostwo Powiatowe

w Końskich

na mocy porozumienia zawartego pomiędzy powiatami:

koneckim, opoczyńskim,

przysuskim i szydłowieckim.

 

logozpp

Prawa drukarskie...

Redakcja przyjmuje materiały tylko w wersji elektronicznej.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, nadawania tytułów i śródtytułów.

zdjęcie POTRZEBUJĄ RODZICÓW OD ZARAZW ramach tegorocznej akcji Wojewody Świętokrzyskiego „Potrzebuję rodziców od zaraz” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich podjęło działania promujące ideę rodzicielstwa zastępczego, zachęcając mieszkańców powiatu koneckiego do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej. W ramach „Dnia otwartych drzwi w PCPR Końskie” Magdalena Adamczyk – p.o. Kierownika Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Agata Zielińska, Katarzyna, Ewelina Trudnos oraz Robert Kowalczyk – koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej promowali ideę pieczy zastępczej na terenie miasta Końskie.

 

Koordynatorzy, którzy od lat pracują z rodzinami zastępczymi rozdawali ulotki informacyjne oraz balony, rozmawiali z mieszkańcami zachęcając ich do tworzenia takich rodzin.

- Rozesłaliśmy plakaty oraz ulotki promocyjne do ośrodków pomocy społecznej, a także przekazaliśmy materiały promocyjne do placówek oświatowych, sklepów oraz supermarketów – mówi wicedyrektor Urszula Przygodzka.

O pieczy zastępczej przedstawiciele PCPR-u mówili też na sesji Rady Miejskiej w Końskich. To samo działanie powtórzone zostanie również na najbliższej sesji Rady Powiatu. W ramach tegorocznej akcji „Potrzebuję rodziców od zaraz” w społeczną przestrzeń zostało skierowanych ok. 300 szt. broszurek, 60 plakatów oraz pół tysiąca ulotek promujących rodzinną pieczę zastępczą.

 

fot. arch. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich