zdjęcie POTRZEBUJĄ RODZICÓW OD ZARAZW ramach tegorocznej akcji Wojewody Świętokrzyskiego „Potrzebuję rodziców od zaraz” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich podjęło działania promujące ideę rodzicielstwa zastępczego, zachęcając mieszkańców powiatu koneckiego do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej. W ramach „Dnia otwartych drzwi w PCPR Końskie” Magdalena Adamczyk – p.o. Kierownika Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Agata Zielińska, Katarzyna, Ewelina Trudnos oraz Robert Kowalczyk – koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej promowali ideę pieczy zastępczej na terenie miasta Końskie.

 

Koordynatorzy, którzy od lat pracują z rodzinami zastępczymi rozdawali ulotki informacyjne oraz balony, rozmawiali z mieszkańcami zachęcając ich do tworzenia takich rodzin.

- Rozesłaliśmy plakaty oraz ulotki promocyjne do ośrodków pomocy społecznej, a także przekazaliśmy materiały promocyjne do placówek oświatowych, sklepów oraz supermarketów – mówi wicedyrektor Urszula Przygodzka.

O pieczy zastępczej przedstawiciele PCPR-u mówili też na sesji Rady Miejskiej w Końskich. To samo działanie powtórzone zostanie również na najbliższej sesji Rady Powiatu. W ramach tegorocznej akcji „Potrzebuję rodziców od zaraz” w społeczną przestrzeń zostało skierowanych ok. 300 szt. broszurek, 60 plakatów oraz pół tysiąca ulotek promujących rodzinną pieczę zastępczą.

 

1.JPG 2.JPG 3.jpg

4.jpg 5.JPG 6.JPG

7.JPG

fot. arch. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich