Lokalizacja Powiatów

mapka

rodo

Kod QR - aplikacja

kod qr

Ważne Informacje

Ziemia Odrowążów

KWARTALNIK

SPOŁECZNO KULTURALNY

wydawca/redakcja

Starostwo Powiatowe

w Końskich

na mocy porozumienia zawartego pomiędzy powiatami:

koneckim, opoczyńskim,

przysuskim i szydłowieckim.

 

logozpp

Prawa drukarskie...

Redakcja przyjmuje materiały tylko w wersji elektronicznej.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, nadawania tytułów i śródtytułów.

zdjęcie 1 SEJMIK ZIEMI ODROWĄŻÓW ...

Dnia 30 maja 2008 roku w Ośrodku "Łucznik" w miejscowości Sielpia/k. Końskich odbył się historyczny I Sejmik Ziemi Odrowążów. Punktualnie o godzinie 12.00 Helena Obara Przewodnicząca Rady Powiatu Koneckiego uroczyście otworzyła pierwszą Sesję Sejmiku, w której udział wzięło ponad stu samorządowców z terenu powiatów: opoczyńskiego, przysuskiego, szydłowieckiego i koneckiego. "Ziemia Odrowążów", to kreatywna inicjatywa oraz wzajemna deklaracja współpracy między w/w 4 powiatami na płaszczyźnie intelektualnej, kulturalnej oraz materialnej.


Wszyscy starostowie zgodnie podkreślali, iż łączy nas wspólna historia która przecież jest najlepszą nauczycielką życia i dlatego tworząc "platformę" pod nazwą "Ziemia Odrowążów" musimy stworzyć odpowiednie warunki by móc właściwie wykorzystać wspólną przestrzeń i potencjał społeczno - gospodarczy jaki znajduje się na terenie powiatów tworzących to porozumienie. Forma współpracy naszych powiatów jest bezprecedensowa i jest ewenementem. Jej nazwa ma charakter umowny nawiązujący do parlamentaryzmu dawnej Rzeczpospolitej, a my jako spadkobiercy historii naszych ziem budujemy wspólną tożsamość, która ma być kuźnią dla nowych pomysłów i idei - powiedział Andrzej Marek Lenart - Starosta Konecki. Nawiązując do historii, obszerną genezę rodu Odrowążów pod tytułem "Wczoraj i dziś", przedstawili Wicestarosta Konecki Bogdan Soboń oraz Krzysztof Nawrocki Przewodniczący Rady Powiatu Opoczyńskiego. "Ziemia Odrowążów" jest wspólną ideą ale i również wielką odpowiedzialnością w ramach wspólnych partnerskich przedsięwzięć, a mówienie jednym głosem ma większą siłę oddziaływania, szczególnie jeśli chodzi o tworzenie wspólnych projektów i pozyskiwanie środków na ich realizację. W ramach wspólnego projektu powstanie również kwartalnik pod nazwą "Ziemia Odrowążów". Kwartalnik korzystając ze wspólnych doświadczeń i zasobów powiatów opoczyńskiego, przysuskiego, szydłowieckiego i koneckiego ma za zadanie przedstawiać oraz promować wzajemny dorobek społeczno - kulturalno - gospodarczy. Chcemy odkrywać białe plamy i zapełniać czarne dziury powiedział redaktor naczelny kwartalnika Emilian Niemiec. Uroczysta Sesję I Sejmiku Ziemi Odrowążów zakończono podpisaniem wzajemny deklaracji o współpracy, których dokonali poszczególni starostowie i ich zastępcy.