Lokalizacja Powiatów

mapka

rodo

Kod QR - aplikacja

kod qr

Ważne Informacje

Ziemia Odrowążów

KWARTALNIK

SPOŁECZNO KULTURALNY

wydawca/redakcja

Starostwo Powiatowe

w Końskich

na mocy porozumienia zawartego pomiędzy powiatami:

koneckim, opoczyńskim,

przysuskim i szydłowieckim.

 

logozpp

Prawa drukarskie...

Redakcja przyjmuje materiały tylko w wersji elektronicznej.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, nadawania tytułów i śródtytułów.

W Studzianie 18 sierpnia 2018 r. odbył się zdjęcie 8 SEJMIK ZIEMI ODROWĄŻÓWVIII Sejmik Ziemi Odrowążów, którego gospodarzem był powiat opoczyński. Obrady Sejmiku odbyły się w ośrodku konferencyjnym – „Rancho” w Stefanowie. W tym samym dniu obchodzone było w sposób uroczysty 50 – lecie koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej ze Studzianny. Uczczono także obchodzoną w tym roku 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W obradach brali udział przedstawiciele powiatu: koneckiego, opoczyńskiego, przysuskiego i szydłowieckiego.

 

Właśnie mija 10 lat od momentu podpisania Porozumienia Ziemi Odrowążów, w którym zadeklarowano wolę podjęcia współpracy promującej rozwój gospodarczy i społeczny.

Spotkanie poprowadziła radna powiatu opoczyńskiego Maria Barbara Chomicz. Głos zabrał również wicestarosta opoczyński Marcin Baranowski, który odniósł się do historii podpisania porozumienia Ziemi Odrowążów.

W trakcie sejmiku wręczone zostały Akty Nadania Tytułu Zasłużony dla Ziemi Odrowążów 8 samorządowcom z czterech powiatów. A otrzymali je: Włodzimierz Górlicki, Krzysztof Bernatek, Andrzej Marek Lenart, Marek Modrzecki, Krzysztof Nawrocki, Józef Róg, Bogdan Soboń oraz Krzysztof Wochniak.

Podczas spotkania radni przyjęli cztery uchwały w sprawie: uczczenia 50 rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej w Sanktuarium w Studziannie. Podjęto uchwałę uczczenia 100 lecia niepodległości Polski. Przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego Marian Król przedstawiał stanowisko w sprawie uczczenia 20. rocznicy istnienia powiatów, podkreślenia ich roli i znaczenia. Na sam koniec głos zabrała przewodnicząca Rady Powiatu Szydłowieckiego w sprawie promocji powiatów poprzez „Film promujący walory turystyczne Ziemi Odrowążów”.

Starosta opoczyński Józef Róg w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości wręczył starostom z Ziemi Odrowąż obrazy przedstawiające wizerunek Józefa Piłsudskiego.

Po sesji Sejmiku Ziemi Odrowążów wszyscy zebrani udali się na mszę świętą pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza z okazji 50. Lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej w Bazylice w Studziannie.

GALERIA - VIII SEJMIK ZIEMI ODROWĄŻÓW 2018

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich