Lokalizacja Powiatów

mapka

rodo

Kod QR - aplikacja

kod qr

Ważne Informacje

Ziemia Odrowążów

KWARTALNIK

SPOŁECZNO KULTURALNY

wydawca/redakcja

Starostwo Powiatowe

w Końskich

na mocy porozumienia zawartego pomiędzy powiatami:

koneckim, opoczyńskim,

przysuskim i szydłowieckim.

 

logozpp

Prawa drukarskie...

Redakcja przyjmuje materiały tylko w wersji elektronicznej.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, nadawania tytułów i śródtytułów.

zdjęcie 2 SEJMIK ZIEMI ODROWĄŻÓW ... 5 czerwca 2009 roku w miejscowości Studzianna – Powiat Opoczyński, odbył się II Sejmik Ziemi Odrowążów, na którym przedstawiciele władz samorządowych powiatów wchodzących w skład w/w inicjatywy dokonali aktu zawierzenia Ziemi Odrowążów Matce Boskiej Świętorodzinnej. Uroczystość odbyła się w Bazylice i zarazem Sanktuarium Matki Boskiej Świętorodzinnej w Studziannej. Mszę Św. poprowadził arcybiskup Zygmunt Zimowski, który w swym kazaniu podziękował przybyłym samorządowcom, że w swej współpracy nie zapominają o Bogu i Matce Boskiej. Cieszy Mnie, że Ziemia Odrowążów wybiera na Patronkę swojego przedsięwzięcia Matkę Boską Świętorodzinną, powierzając w Jej ręce opiekę nad mieszkańcami powiatów wchodzących w skład tego porozumienia.

Dziś gromadząc się tutaj patrzymy w serce Naszej Ukochanej Matki i pragniemy podziękować za dar miłości do Naszej Ojczyzny, za ciągłą bezwarunkową obecność i czuwanie jakim obdarza nas Matka Boża – mówił arcybiskup Zimowski. Po zakończeniu Mszy Św. przewodniczący Rady Powiatu Opoczyńskiego - Krzysztof Nawrocki otworzył obrady II Sejmiku Ziemi Odrowążów. Dziś gromadzimy się w szczególnym czasie, czasie upamiętniającym 20 – lecie demokracji w Polsce, niech te 20 lat doświadczeń i świadomości obywatelskiej będzie dla Nas wspólnym drogowskazem wszelkiej współpracy i działania. Mówiąc o Ziemi Odrowążów jak o „małej ojczyźnie” mamy świadomość, że Nasza wzajemna współpraca integruje przeszło ćwierć miliona mieszkańców, ludzi którzy obecnie funkcjonują w trzech odrębnych województwach, a mimo to potrafią się porozumieć i budować płaszczyznę wzajemnej współpracy, więzi promującej wspólny dorobek tradycji i kultury – mówił Krzysztof Nawrocki. Następnie przewodnicząca Rady Powiatu Koneckiego – Helena Obara odczytała uchwałę, w sprawie zawierzenia Ziemi Odrowążów Matce Bożej Świętorodzinnej, na którą wcześniej wyrazili jednomyślną zgodę wszyscy radni czterech powiatów wchodzących w skład Ziemi Odrowążów. Na drugim Sejmiku Ziemi Odrowążów można było dostrzec również wielu parlamentarzystów wśród, których był poseł na Sejm RP– Waldemar Wrona. Występując w krótkim przemówieniu Waldemar Wrona powiedział: „Ziemia Odrowążów to nie tylko podpisane porozumienie, ale realna integracja przybliżająca kulturę tych ziem. Mam nadzieję, że przedstawicielom władz samorządowych reprezentujących porozumienie Ziemi Odrowążów nie zabraknie inicjatyw i odwagi w zacieśnianiu i promowaniu dorobku tych ziem”. Ziemia Odrowążów ma również swój organ prasowy, jakim jest Kwartalnik Społeczno - Kulturalny. Na II Sesji Ziemi Odrowążów można było otrzymać drugie wydanie tego pisma. Pierwszy egzemplarz, z rąk redaktora naczelnego periodyku otrzymał arcybiskup Zimowski, któremu wręczono również pamiątkowy obraz wykonany z tworzywa ceramicznego a mający przypominać arcybiskupowi o ziemi opoczyńskiej w Watykanie, do którego duchowny udaje się w najbliższym czasie, by kontynuować swą misję kapłańską.