Lokalizacja Powiatów

mapka

rodo

Kod QR - aplikacja

kod qr

Ważne Informacje

Ziemia Odrowążów

KWARTALNIK

SPOŁECZNO KULTURALNY

wydawca/redakcja

Starostwo Powiatowe

w Końskich

na mocy porozumienia zawartego pomiędzy powiatami:

koneckim, opoczyńskim,

przysuskim i szydłowieckim.

 

logozpp

Prawa drukarskie...

Redakcja przyjmuje materiały tylko w wersji elektronicznej.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, nadawania tytułów i śródtytułów.

zdjęcie ZAPROSZENIE 4 SEJMIK ...Przedstawiciele czterech powiatów współpracujących od 2008 roku w ramach porozumienia "Ziemia Odrowążów" spotkali się na roboczej wizycie 31 października br. w Szydłowcu.Samorządowcy omówili cele dalszej współpracy. Opracowano projekty dot. m.in. przystąpienia Powiatu Skarżyskiego do porozumienia, ponadto założenia stowarzyszenia pn. Stowarzyszenia Powiatów Ziemia Odrowążów oraz wydania przewodnika turystycznego i przystąpienia do wspólnych przedsięwzięć gospodarczych.

Wymienione projekty zostaną podjęte w formie uchwał podczas IV Sejmiku "Ziemi Odrowążów" zorganizowanego przez Powiat Szydłowiecki w Pałacu Odrowążów w Chlewiskach. Termin uroczystych obrad z udziałem radnych Rad Powiatów w Opocznie, w Końskich, w Przysusze, w Skarżysku-Kamiennej i w Szydłowcu został ustalony na dzień 7 grudnia 2012 r.

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, Starosta Opoczyński Jan Wieruszewski, Przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu Marek Sokołowski, Przewodniczący Rady Powiatu w Opocznie Marek Ksyta, Przewodniczący Rady Powiatu w Przysusze Marek Modrzecki, Wicestarosta Szydłowiecki Roman Woźniak, Wicestarosta Przysuski Tomasz Matlakiewicz, Wicestarosta Konecki Andrzej Marek Lenart oraz Sekretarz Powiatu w Szydłowcu Krzysztof Bernatek i naczelnik wydziału Promocji Powiatu w Końskich Dariusz Kowalski.

W dniu 14 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej odbyło się spotkanie na którym Reprezentanci Powiatu Skarżyskiego podczas rozmów akcesyjnych wyrazili wolę przystąpienia do Porozumienia "Ziemi Odrowążów". Intencje te zostaną rekomendowane na sesji Rady Powiatu w Skarżysku-Kamiennej.