foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lokalizacja Powiatów

mapka

Ważne Informacje

Ziemia Odrowążów

KWARTALNIK

SPOŁECZNO KULTURALNY

wydawca/redakcja

Starostwo Powiatowe

w Końskich

na mocy porozumienia zawartego pomiędzy powiatami:

koneckim, opoczyńskim,

przysuskim i szydłowieckim.

 

Kontakt

www.ziemiaodrowazow.pl

tel. 41 260 47 14

fax. 41 372 83 20

Dorota Duda-Redaktor Naczelny

509 746 089

ZPP logo

Prawa drukarskie...

Redakcja przyjmuje materiały tylko w wersji elektronicznej.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, nadawania tytułów i śródtytułów.

16 stycznia 2008 roku w gmachu Starostwa Powiatowego 22 1 08w Opocznie odbyło się uroczyste spotkanie samorządowców Powiatów Koneckiego, Opoczyńskiego i Przysuskiego. Powiat Konecki reprezentował Starosta Andrzej Marek Lenart, Przewodnicząca Rady Powiatu Helena Obara, W-ce Starosta Bogdan Soboń oraz Członkowie Zarządu Rady Powiatu Danuta Leśniewicz i Wiesław Basiak. Przed podpisaniem wzajemnej deklaracji regionalista powiatu opoczyńskiego Włodzimierz Koperkiewicz przedstawił wspólną historię terenów realizujących porozumienie.

Czytaj więcej: PODPISANIE UMOWY O WZAJEMNEJ WSPÓLPRACY MIĘDZY POWIATAMI KONECKIM, OPOCZYŃSKIM I PRZYSUSKIM 

3 marca 2009 roku w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Końskich odbyła się uroczysta prezentacja Kwartalnika - „Ziemia Odrowążów”. Naczelną opiekę redaktorską nad periodykiem objął Emilian Niemiec były Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Końskich. Więcej na ten temat ZAPRASZAMY na strone www.konecki.powiat.pl