Lokalizacja Powiatów

mapka

rodo

Kod QR - aplikacja

kod qr

Ważne Informacje

Ziemia Odrowążów

KWARTALNIK

SPOŁECZNO KULTURALNY

wydawca/redakcja

Starostwo Powiatowe

w Końskich

na mocy porozumienia zawartego pomiędzy powiatami:

koneckim, opoczyńskim,

przysuskim i szydłowieckim.

 

logozpp

Prawa drukarskie...

Redakcja przyjmuje materiały tylko w wersji elektronicznej.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, nadawania tytułów i śródtytułów.

Samorządowcy z powiatów: koneckiego, opoczyńskiego, zdjęcie SIÓDMY SEJMIK ZIEMI ODROWĄŻÓWprzysuskiego i szydłowieckiego obradowali w ośrodku "Emaus" w miejscowości Turno koło Białobrzegów. To już siódmy Sejmik „Ziemi Odrowążów”. Tym razem tematem przewodnim była wspólna polityka senioralna oraz zainicjowany przez powiat konecki Przegląd Piosenki „Kuźnice Talentów”.

Czytaj więcej: O seniorach i młodzieży - SIÓDMY SEJMIK ZIEMI ODROWĄŻÓW

zdjęcie ZIEMIA ODROWĄŻÓW ŁĄCZY ...W dniu 16 maja br. w Starostwie Powiatowym w Opocznie odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia "Ziemia Odrowążów", w skład którego wchodzą powiaty: konecki, opoczyński, przysuski i szydłowiecki. W spotkaniu uczestniczyli: Dorota Duda, członek Zarządu Powiatu Koneckiego, Grażyna Wielgus, sekretarz Powiatu Opoczyńskiego, Anna Słoniewska, skarbnik, Maria Barbara Chomicz, przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego, Alicja Gołosz, przewodnicząca Rady Powiatu Szydłowieckiego, Jan Gawryś, członek Zarządu Powiatu Przysuskiego.

Czytaj więcej: "Ziemia Odrowążów" łączy coraz bardziej

zdjęcie W POGONI ZA GEJSZĄ ...W czwartkowe popołudnie, 9 marca, w Bibliotece Miasta i Gminy w Końskich odbyło się wyjątkowe spotkanie z kulturą orientalną. O swoich wrażeniach z pobytu w „kraju kwitnącej wiśni” opowiadała Marzena Kądziela. I – jak zwykle podczas prelekcji pani redaktor, sala była wypełniona po brzegi, nawet niejedna sala. Co ciekawe, wśród licznie przybyłej publiczności, znaczną część stanowili uczniowie koneckich szkół, którzy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadając mnóstwo pytań. Tłem dla opowieści o Japonii były fotografie przedstawiające ludzi, świątynie, zamki, architekturę wielkomiejską, parki z wypielęgnowanymi, pieczołowicie prowadzonymi drzewami, no i oczywiście kwitnące wiśnie.

Czytaj więcej: „W POGONI ZA GEJSZĄ” – pani redaktor opowiadała o Japonii

zdjęcie 3 SEJMIK ZIEMI ODROWĄŻÓW ...Organizatorem i gospodarzem III Sejmiku Ziemi Odrowążów, który odbył się 20 maja 2011 roku, był Powiat Przysuski. Miejscem tegorocznego spotkania był Zespół Szkół Ekonomicznych w Lipinach. Wśród zaproszonych gości obecni byli starostowie, wicestarostowie, przewodniczący rad powiatów oraz posłowie z terenu , który reprezentuje obszar „Ziemi Odrowążów”. To porozumienie czterech powiatów – opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i szydłowieckiego realizowane jest już cztery lata.  Projekt i koncepcja tego porozumienia powstały w Starostwie Powiatowym w Opocznie.  Na trzecim sejmiku obecny był Przewodniczący Rady Powiatu ze Skarżyska – Kamiennej. Powiat ten deklaruje chęć przystąpienia do tego porozumienia. 

Czytaj więcej: III Sejmik „Ziemi Odrowążów”