Powiat Konecki

Strona internetowa Powiatu Koneckiego

Przejdź do strony

Powiat Opoczyński

Strona internetowa Powiatu Opoczyńskiego

Przejdź do strony

Powiat Przysuski

Strona internetowa Powiatu Przysuskiego

Przejdź do strony

Powiat Szydłowiecki

Strona internetowa Powiatu Szydłowieckiego

Przejdź do strony

Lokalizacja Powiatów

mapka

rodo

Kod QR - aplikacja

kod qr

Ważne Informacje

Ziemia Odrowążów

KWARTALNIK

SPOŁECZNO KULTURALNY

wydawca/redakcja

Starostwo Powiatowe

w Końskich

na mocy porozumienia zawartego pomiędzy powiatami:

koneckim, opoczyńskim,

przysuskim i szydłowieckim.

 

logozpp

Prawa drukarskie...

Redakcja przyjmuje materiały tylko w wersji elektronicznej.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, nadawania tytułów i śródtytułów.


 

Ziemia Odrowążów to historia Rodu Odrowążów, ich dokonania, a także to, co pozostawili po sobie w umysłach i działaniach ludzi po nich następujących jest główną przesłanką powstania tego wydawnictwa. Chcielibyśmy podkreślić, że w dzisiejszym zglobalizowanym XXI wieku, przy ogromnej komercjalizacji prawie wszystkich dziedzin życia społecznego i gospodarczego, potrzebna staje się refleksja nad Naszą przeszłością i tożsamością: staje się ona potrzebą społeczną, a nie tylko zwykłą inicjatywą wydawniczą.

 

 

kwartalnik 013 kwartalnik 016 kwartalnik 21 kwartalnik 011

 

Budowa Naszej Małej Ojczyzny, ojczyzny "Ziemi Odrowążów" poprzez uświadomienie bogactwa historii, dokonań ludzi, kultury, a także problemów, które nas trapią to także cel główny, który redakcja Kwartalnika będzie wypełniać treścią. Chcemy, aby na łamach Kwartalnika publikowali głównie autorzy i twórcy naszego regionu. Twórcy, dla których publikacja w Kwartalniku jest być może jedyną szansą na debiut.

 

Chcemy zatem skupić i zaktywizować wokół Kwartalnika tę grupę społeczną, która w chwili obecnej ma największe problemy z zaprezentowaniem swojego dorobku. Chcemy pokazywać ludzi dziś żyjących, a także tych o których często zapominano, a mimo to ich dorobek jest imponujący oraz warty przypomnienia. Chcemy, aby na łamach Kwartalnika "Ziemia Odrowążów" publikowali ludzie nauki i regionaliści, bo w końcu to my sami jesteśmy kopalnią tematów.

 

 

kwartalnik 015 kwartalnik 017 kwartalnik 019 kwartalnik 20

Na przestrzeni lat od poczatku powstania Kwartalnika Społeczno - Kulturalnego prawie 30 publikacji ujrzało światło dzienne, a to wszystko dzięki współpracy powiatów: koneckiego, opoczyńskiego, przysuskiego i szydłowieckiego. Jednocześnie zapraszamy do lektury i współpracy...

Z poważaniem

REDAKCJA

winieta1