Lokalizacja Powiatów

mapka

rodo

Kod QR - aplikacja

kod qr

Ważne Informacje

Ziemia Odrowążów

KWARTALNIK

SPOŁECZNO KULTURALNY

wydawca/redakcja

Starostwo Powiatowe

w Końskich

na mocy porozumienia zawartego pomiędzy powiatami:

koneckim, opoczyńskim,

przysuskim i szydłowieckim.

 

logozpp

Prawa drukarskie...

Redakcja przyjmuje materiały tylko w wersji elektronicznej.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, nadawania tytułów i śródtytułów.

zdjęcie PODPISANIE POROZUMIENIA ...

27 lutego 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie prowadzenia zadania publicznego z zakresu promocji powiatów oraz powierzenia powiatowi koneckiemu wydawania kwartalnika „Ziemia Odrowążów”. Powiat konecki reprezentował Bogdan Soboń – starosta oraz Andrzej Marek Lenart – wicestarosta. W spotkaniu udział wzięli również: Michał Jędrys – starosta, Waldemar Mazur – wicestarosta – powiat skarżyski, Marek Ksyta - starosta i Józef Róg - wicestarosta – powiat opoczyński, Włodzimierz Górlicki – starosta i Roman Woźniak – wicestarosta - powiat szydłowiecki oraz Tomasz Matlakiewicz – wicestarosta – powiat przysuski. Koordynatorem podpisanego porozumienia został powiat konecki.


W ramach projektu, każda ze stron wyznacza po jednym przedstawicielu, który automatycznie tworzy zespół zarządzający projektem. Koordynator porozumienia będzie również miał w swych obowiązkach prowadzenie i wydawanie Kwartalnika „Ziemia Odrowążów” oraz prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej poświęconej również wydawnictwu. Kwartalnik, którego zasięg obejmuje już 5 powiatów dotyka istotnych zagadnień społecznych, które odnoszą się także do aktualnych wydarzeń na terenie poszczególnych powiatów. W periodyku czytelnik odnajduje również ciekawe artykuły dotyczące historii regionu oraz jego kultury i tradycji. Jak podkreślali wszyscy samorządowcy, tylko wspólne działanie wokół takich inicjatyw jak „Ziemia Odrowążów” może przynieść pożądany efekt społeczny. Działając w większej grupie, a więc w tak zwanym związku funkcjonalnym, są również większe szanse na wsparcie finansowe środków unijnych w nowej perspektywie na lata 2014 – 2020. „Mam nadzieję, że nasza współpraca przyniesie wymierne efekty i zaowocuje kolejnymi działaniami zmierzającymi do rozbudowy dziedzictwa społeczno – kulturalnego naszego regionu” - podkreślał – Bogdan Soboń – starosta konecki. Redaktorem naczelnym Kwartalnika Społeczno – Kulturalnego „Ziemia Odrowążów” jest Dariusz Kowalski – naczelnik Wydziału Promocji i Kultury w Starostwie Powiatowym w Końskich.