Lokalizacja Powiatów

mapka

rodo

Kod QR - aplikacja

kod qr

Ważne Informacje

Ziemia Odrowążów

KWARTALNIK

SPOŁECZNO KULTURALNY

wydawca/redakcja

Starostwo Powiatowe

w Końskich

na mocy porozumienia zawartego pomiędzy powiatami:

koneckim, opoczyńskim,

przysuskim i szydłowieckim.

 

logozpp

Prawa drukarskie...

Redakcja przyjmuje materiały tylko w wersji elektronicznej.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, nadawania tytułów i śródtytułów.

zdjęcie 6 SEJMIK ZIEMI ...To już szóste spotkanie w ramach Ziemi Odrowążów, które tym razem odbyło się na ziemi opoczyńskiej. 3 czerwca 2016 roku w ramach Porozumienia, zawartego osiem lat temu, obradował kolejny Sejmik Ziemi Odrowążów. Spotkanie rozpoczęła uroczysta liturgia w Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie, której przewodniczył ks. bp Henryk Tomasik.

„Dziś dziękujemy za różne wymiary Bożej miłości wobec człowieka, ale również dołączamy modlitwę błagalną w intencji samorządowców i rodzin Ziemi Odrowążów” - podkreślał podczas mszy św. ks. bp Henryk Tomasik.

„Wyrażamy wdzięczność za obecność ks. bp w tak ważnym dniu dla rodzin z czterech powiatów tworzących Porozumienie Ziemi Odrowążów” - dziękowała Maria Barbara Chomicz – przewodnicząca Rady powiatu opoczyńskiego podczas nabożeństwa.

Po zakończeniu nabożeństwa obecni przedstawiciele powiatów, koneckiego, opoczyńskiego, szydłowieckiego i przysuskiego, na czele z przewodniczącymi Rad i starostami przemieścili się do Ośrodka Konferencyjno – Wypoczynkowego „Młynczysko, gdzie odbyły się obrady VI Sejmiku Ziemi Odrowążów. Po krótkim wstępie i przywitaniu gości przez przewodniczącą Rady powiatu opoczyńskiego – Marię Barbarę Chomicz, przed zgromadzonymi gośćmi wystąpił Chór Młodzieżowy im Jana Pawła II działający przy parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Opocznie, który pod dyrygenturą Piotra Pawlika, zaprezentował repertuar pieśni sakralnych i patriotycznych.

Genezę powstania Porozumienia Ziemi Odrowążów przypomniał starosta opoczyński – Józef Róg, który zaznaczył również, że to właśnie w Opocznie 6 stycznia 2008 roku zawarto deklarację o współpracy, a ziemia konecka miała zaszczyt przeprowadzić pierwszy Sejmik Ziemi Odrowążów, który odbył się w 2009 roku w Sielpi.

Władze ustawodawczą w tym dniu reprezentował poseł na Sejm RP – Robert Telus, który powiedział między innymi: „Cieszę się, że to nasze spotkanie odbywa się pod hasłem - Powiat Przyjazny Rodzinie. To, że ten Sejmik odbywa się pod tym właśnie hasłem jest dobrą jaskółką. Mimo, że dzielą nas granice powiatów i być może poglądy, to mamy wspólny cel, dbanie o polską rodzinę. Jeśli zadbamy o rodzinę, to będzie mieli i silny Powiat i silną Polskę, bo sercem każdego narodu jest właśnie rodzina” - zaznaczał poseł na Sejm RP – Robert Telus.

„Jestem przekonany, że rodzina którą stanowi przecież nasze Porozumienie w ramach Ziemi Odrowążów, jest dobrym wyborem oddziaływania i współpracy w ramach wspólnych projektów, stanowisk i rozwiązań, które nie pozostają bez znaczenia dla mieszkańców naszych społeczności. Dzięki tej współpracy wzajemnie czerpiemy z naszych doświadczeń, ale i staramy się poszukiwać również współpracy na płaszczyźnie nie tylko intelektualnej i kulturowej, ale przede wszystkim społecznej i gospodarczej” - podkreślał Bogdan Soboń – starosta konecki.

Podczas tegorocznego Sejmiku radni i przewodniczący Rad podpisali trzy stanowiska. Pierwsze z nich odnosiło się do bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatów wchodzących w skład Ziemi Odrowążów i dotyczyło realizacji świadczeń medycznych z zakresu szpitalnych oddziałów ratunkowych ratownictwa medycznego, oraz nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej przez podmioty publiczne. Drugie ze stanowisk odnosiło się do pełnej elektryfikacji Linii Kolejowej Nr 25 na trasie Tomaszów Mazowiecki – Opoczno – Końskie – Skarżysko Kamienna. Tu w uzasadnieniu usłyszeliśmy, że trasa ta ma ogromne znaczenie społeczno – gospodarcze dla mieszkańców, ale i przede wszystkim podmiotów gospodarczych działających na terenie Porozumienia Ziemi Odrowążów. Stanowisko Sejmiku ma trafić zarówno do władz Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., jak i Zarządów Województw świętokrzyskiego i łódzkiego, z prośbą o uwzględnienie tej inwestycji. Ostatnie ze stanowisk dotyczyło uczczenia 1050-lecia Chrztu Polski. Podczas tego punktu obrad mogliśmy usłyszeć o nieprzecenionej roli Kościoła w kształtowaniu naszej tożsamości narodowej. Jak mogliśmy usłyszeć w 2016 roku mamy świadomość, że bez powstania Polski 1050 lat temu nie byłoby zachodniej kultury europejskiej i Europy.

Wszystkie wymienione wyżej stanowiska przyjęto przez aklamację. Samorząd powiatu koneckiego w tym dniu reprezentowali: Marian Król – przewodniczący Rady powiatu koneckiego, Bogdan Soboń – starosta konecki, Andrzej Marek Lenart – wicestarosta konecki, Dorota Duda i Czesław Kurcbart – członkowie Zarządu powiatu koneckiego, radni Rady powiatu koneckiego, samorządowcy oraz dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych. Obrady zakończył występ folklorystyczny zespołu Drzewiczanie.

Opracował: Paweł Kubiak